Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και τις Ελένες, τις Ελενίτσες, τις Λένες, τις Κωνσταντίνες, τις Ντίνες, τους Ντίνους, τους Κωστάκηδες, τους Κώτσους, να χαίρονται το ονοματάκι τους και να έχουν τη βοήθεια και τη χάρη του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας μητέρας του.